HOUMR | CONFICIO ALIQUANTUM CONFICIO MULTUM · UDĚLAT NĚCO, VYKONAT MNOHÉ | DOLŮ DO FOOTERU

11. října 2015

Social NetWorker

10. října 2015

Blogger Warning

UPOZORNĚNÍ PRO MILOVNÍKY FOUNŮ, AJFOUNŮ, AJPEDŮ, MINITEJBLTŮ A MININOUTBUKŮ
Mrzí mě, že se setkáváme za těchto dramatických okolností. S Bohem v lepších časech!
UPOZORNĚNÍ PRO JEMNOCITNÉ, DUCHOVNĚ ŽIJÍCÍ SPOLUOPČANY A NEZKALENOU MLÁDEŠ
Mohou se zde vyskytnout slova jako např. kurva(fix), vysrat, prdel, hovno, bullshit, etc.
ČTĚTE UPOZORNĚNÍ PŘEVELICE DŮTKLIVÉ A K UZOUFÁNÍ OTRAVNÉ. ČTĚTE A BDĚTE.
Veškeré prezentované informace jsou neseny dobrou vůlí pomoci spolutrpícím, a takto na ně nahlížejte. Informátor v upřímné, leč nevědomé snaze s díky odmítá vážnější zodpovědnost za aplikaci uveřejněných informací, tato je výhradně zodpovědností Vaší. Informace je nezbytné prověřovat, nikoliv důvěřovat, byť by se blyštěly jak klika vod bordelu, natož slepě užívat. Co uvozovky před i za pomáhá tady a teď mně, může tady a teď uvozovky před i za škodit Vám, byť je to, může být z podstaty dobré. Nenechte nic nakukat, a buďte s Pánem Bohem. Odejděte v pokoji nebo se přesuňte do kuchyně.

9. října 2015

Asociál into Wild Web | Twitter | Facebook | Google+ | Pinterest | Tumblr

Asociál v síti | Schizoid into Wild Web

8. října 2015

Controlling What You See in Feeds

IN FORMAE ET AD USUM | Controlling What You See in Feeds | MINIANÁL PO ČESKU

Dobrý den! Pokud to nevíte, ale vy to asi víte, je možno určit, který "post" se bude zabrazovat ve "feeds", a který ne. How to do it? Štítkováním. Ten, který opatříte zvoleným "tagem", viz ViewPost, se zobrazí, ostatní ne. Controlling What You See in Feeds Pro někoho "zero", pro mě "very tasty", vzhledem k vzhledu, viz "upper slider". "Komunikuji" spíše zřídka, opravdu nemám pocit, že je svět zvědav na mé tlachání, ale občas se to stane, byť tajně toužím po... Naznačím citátem: Nejvyšší filosofií jest držet hubu. František Drtikol. ... Ježíš řekl: "Slyšte mě všichni a pochopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha a nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje." (Evangelium podle Matouše) ... Boží Zahradník na YouTube zmíněné jistě rád potvrdí, byť z jeho RITUÁLU PŘIJETÍ bych vyskočil z vokna, kdybych ovšem nebydlel v prvním patře...

Controlling What You See in Feeds

Přejícím lidem přeji pěkný den, pěkný měsíc, pěkný rok, pěkný život i pěknou smrt!

7. října 2015

Fakriho Strýčka výlet do antického Řecka

Fakriho Strýčka virtuální výlet do antického Řecka

Vážný muž, jde-li o věci vážné, dalek bude toho, aby o nich psal, a uvrhl je tak před lidmi do nepřízně a pochybností. Narazíte-li na jakékoli dílo, vězte, že jistě neobsahuje nejvážnější myšlenky autorovy, neboť tyto přebývají kdesi v nejkrásnějším koutě jeho nitra. [ Platón – O mlčení moudrých ]

JAKÉ V SOBĚ (NE)PĚSTUJEME LÁSKY? | ERÓS – FILIA – AGAPÉ | TŘI STAROŘECKÉ PODOBY LÁSKY

ERÓS, láska přijímající. Je dychtivou hybnou silou, zapalující složkou tvůrčího procesu (Platón). Erós je zaujat především krásou formy, předmětem touhy je milovaný objekt. Erós je egoistickým oblažujícím uspokojením, rozněcující se nenasytitelnou touhou. Láska je naplňována přijímáním. Směřuje, pozvedá se k vyššímu (Plótínos).

FILIA, láska sesterská či bratrská, "humanistická". Je láskou přátelskou, vnímající primárně krásu duše. Její podstatou je sdílení a vzájemnost, opětovaná empatie, rovnocenný, vyvážený vztah ve smyslu dávání a očekávání. Je naplňována vzájemným sdílením. "Jsme si spolu milí, jsme si lidsky blízcí." Je láskou "středního proudu lidství".

AGAPÉ, láska dávající, láska božské podstaty. Je láskou všeobjímající, bezpodmínečnou a nesobeckou, nadosobní, transpersonální. Agapé nabízí sebe sama, je čistým milosrdenstvím, neočekává odměnu, je nezištná. Je to neustále živý, přirozený, nepodmíněný hluboký cit k veškerému stvoření. Je naplňována dáváním. Směřuje, sklání se k nižšímu (Plótínos).

[ NAČTENO Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ PRO PRIVÁTNÍ INSPIRACI ]